Geir og Silja's Bryllup - Mandal 2001

13.07: Hos Sorenskriveren
14.07: Bryllupsbildene